Eko palivá

Domácu bionaftu B30 natankujete už aj na Slovensku.

Už aj Slováci môžu tankovať moderný ekodiesel. V Leopoldove otvorili prvú čerpaciu stanicu s palivom B30 na Slovensku. 

Biopalivá, medzi nimi aj ekodiesel B30, výrazne redukujú podiel skleníkových plynov v doprave, pomáhajú znižovať závislosť Slovenska na dovoze ropy, ale aj  prispievajú k sebestačnosti vo výrobe kŕmnych surovín, tvrdí to Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB).

Cestná doprava na Slovensku zodpovedala za viac ako štvrtinu celkového množstva vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. Združenie pre výrobu a využitie biopalív tvrdí, že pri dekarbonizácii sektoru dopravy a napĺňaní ambicióznych klimatických cieľov zohrajú kľúčovú rolu biopalivá.

,,Slovensko dnes plní zelené ciele v doprave najmä vďaka biopalivám, ktoré tvoria 90% obnoviteľnej energie v doprave. Práve biopalivá sú v súčasnosti základom dekarbonizácie dopravy a som presvedčený, že aj napriek rozmachu elektromobility zohrajú kľúčovú rolu aj v budúcnosti“, tvrdí Radoslav Jonáš, expert združenia  ZVVB.