Komunitná energetika - stav na Slovensku

Združenia a spoločenstvá bytových domov môžu inštalovať fotovoltiku aj zdieľať energiu. 
Komunitná energetika, už môže fungovať aj na Slovensku. Ich vznik, legislatíva umožňuje už od minulého roka,
v praxi to zatiaľ nie je možné využívať naplno. Postupnosť krokov (míľnikov) v ktorých sa nachádzame na ceste k reálnemu fungovaniu energetických spoločenstiev a komunít na Slovensku približujú jednotlivé fázy. 

Zdroj: Som-eko.sk

1.fáza: legislatíva

Základný právny rámec pre vytváranie a činnosť energetických komunít definuje predovšetkým Zákon č. 251/2012 Z.z., ktorý bol s účinnosťou
1. októbra 2022 za týmto účelom novelizovaný.

2.fáza: Vyhláška URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 14. júna zverejnil Vyhlášku
č. 207/2023 Z. z.
, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.
Dokument podľa úradu upravuje niektoré podrobnosti a vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou. Aktuálne však nie je jasné, či ide o jeho finálnu podobu, je možné, že sa bude postupne ladiť.
Viac informácií na Živé.sk

3.fáza: Vznik EDC

Od 1.7.2023 OKTE, sprístupnilo možnosť registrácie nových subjektov v EDC. Do začiatku ostrej prevádzky sa budú ešte realizovať viaceré testovacie scenáre,“ uviedol pre Živé.sk predseda predstavenstva OKTE Miloš Bikár.
Platí, že uzatváranie zmluvných vzťahov medzi OKTE a novými účastníkmi trhu s energiami vrátane energetických spoločenstiev a komunít je možné už teraz. Ostrý štart prevádzky informačného systému je však plánovaný až na 1. októbra tohto roka.

Viac informácií na Živé.sk

Šéf SIEA Stanislav Jurikovič / Foto: Energie-portal.sk

4. fáza: Eurofondy na OZE pre komunity

Malé a stredné podniky môžu žiadať o podporu obdobne ako domácnosti, avizuje šéf vládnej agentúry SIEA.
Novinkou bude tiež to, že k eurofondom na „malé OZE“ sa dostanú aj firmy a miesto bude aj pre energetické komunity. Poslúžiť na to má obdobný projekt ako Zelená domácnostiam. SIEA zároveň už skôr ohlásila rozšírenie podpory pre bytové domy.

5.fáza: Budovanie energetických komunít

Postupná implementácia platných noriem do praxe. Budovanie nových a spájanie existujúcich OZE do komunít. Zakladanie spoločných energetických spoločenstiev a komunít na úrovni súkromného sektora
(rodinné a bytové domy), firiem (výroba a agregácia) a obcí.

Lokálna energetická komunita - OZE na bytovom dome v Bratislave