Zníženie nákladov za odpad

Nevyhadzujte peniaze do koša...
Správnou separáciou znižujete náklady za odpady a zároveň šetrite životné prostredie.