Som-Eko

Mediálne výstupy, videa, články a iné príspevky na danú tému...

Zdroj: Spokojné Bývanie 1/2023, BD Petržalka

Zdieľanie elektriny - sídlisková budúcnosť ?

Bratislava - Petržalka má nie len "povestné bytovky", ale aj bytový dom s fotovoltickou elektrárňou (FVE) v režime Energetickej Komunity.
Skúsenosti s prevádzkovaním FVE na streche bytového domu po 10 rokoch prevádzky. Aké sú plány do budúcnosti a naopak čo určite nechceme...

Autor: Ľubica Ragulová, Zdroj: https://www.ey.com/

Energetické spoločenstvá budú ďalšou možnosťou pre spotrebiteľov, ako

sa priamo podieľať na výrobe/zdieľaní elektriny a budú mať priamo alebo prostredníctvom agregácie flexibility nediskriminačný prístup na všetky trhy s elektrinou.

Skúsenosti s fotovoltikou a nabíjaním elektromobilov zo slnkaSalón Elektromobilov 2023 Bratislava,
 priniesol množstvo zaujímavých informácií, diskusií a prednášok. Nosnou témou bola prirodzene elektromobilita.

Domácnosti v ostatnej dobe zvyknú aktívne hľadať možnosti ako znížiť svoje náklady na elektrickú energiu.
 Jednou z pomerne netradičných možností sa stalo využívanie fotovoltiky na balkóne
Diskusia na tému nabíjanie elektromobilu z fotovoltiky,
kde sa stretli Milan Bahna z ElektromobilTV,
Martin Stopiak a Richard Modrák,
ktorí sa podelili o svoje skúsenosti
s „nabíjaním a energiou zo slnka“.
Online webinár „Komunitná energetika v bytových domoch“ je určený pre správcov bytových domov z celého Slovenska, ktorí majú záujem zvýšiť efektívnosť, udržateľnosť a finančné úspory svojich budov prostredníctvom komunitnej energetiky. Diskusia skúma rôzne aspekty komunitnej energetiky, vrátane jej potenciálu pre bytové domy, výhod, praktických príkladov a budúcich trendov.