EKO trendy

Zaujímajú Vás novinky a trendy v oblasti ekológie a úspor ?
Prinášame niektoré z nich...

"Domnievame sa, že sme ovládli prírodu,
ale ona si pravdepodobne na nás len zvykla.
  (KARL HAINRICH WAGGERL)

Čo tu nájdete...