Ceny energií pre domácnosti môžu výrazne stúpnuť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví odhadol, že bez zásahu štátu by mala elektrina v roku 2024 zdražieť o 81 percent a plyn až o 110 percent.

ÚRSO upozorňuje, že v prípade absencie vládnych opatrení môžu domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov čeliť v roku 2024 zásadnému nárastu cien energií, a to aj napriek poklesu trhových cien energií od konca roka 2022.

629_graf-c111jpg

Jedným z opatrení, ktoré môžu pomôcť obyvateľom bytových domov je inštalácia OZE (zníženie závislosti na centrálnom zdroji), využitím dotácií na inštaláciu OZE v rámci dotačných schém SIEA a zapojenie sa do zdieľania energií v rámci Energetickej komunity. 
Bližšie sa téme venujeme v osobitnom článku.