Fotovoltika v bytovom dome

Rozmýšľate ako znížiť náklady domu za elektrickú energiu?
Ak výmena bežných žiaroviek za LED nestačí, je potrebné hľadať iné spôsoby.
Jedným z riešení je inštalácia fotovoltiky na bytový dom.

V prípade záujmu o výraznejšiu úsporu elektrickej energie a zároveň získanie určitej sebestačnosti
je vhodné inštalovať fotovoltiku v režime On-grid, alebo Hybrid v kombinácií s batériou. 
(v rámci domu sa inštaloval OZE s inštalovaným výkonom 3,64kW v hybridnom režime s výsledkom úspor až 72% oproti pôvodnej spotrebe).

Príklad zapojenia:
victron1png
Rozloženie celkovej spotreby:
spotreba sumjpg

Dosiahnutá úspora pri 10-ročnej prevádzke:


spotrebajpg