Komunitná energetika

Združenia vlastníkov bytov môžu inštalovať fotovoltiku.
Energetické spoločenstvá, resp. komunitná energetika, už môže fungovať aj na Slovensku. Ich vznik legislatíva (zákon o energetike) umožňuje od minulého roka, ale v praxi to zatiaľ nie je možné využívať naplno. Stále sa čaká na novú vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá má zaviesť vykonávacie pravidlá.

Príklad ako to môže vyzerať v praxi:
komunita2jpg