www.som-eko.sk

Náklady za elektrinu

Jedným zo spôsobov výrazného zníženia nákladov za energie
v bytových domoch je zníženie spotreby elektriny za spoločné priestory. To sa dá dosiahnuť napr. výmenou bežných žiaroviek za LED a zmenou pôvodných zariadení za nízkoenergetické.
V prípade záujmu o výraznejšie úsporu je vhodné inštalovať OZE (obnoviteľný zdroj energie), napríklad FVE (fotovoltická elektráreň)
 
v režime On-Grid, alebo Hybrid s úložnou batériou. 
Pre vzorový dom bol inštalovaný malý zdroj OZE (malý zdroj do 10,8kW)
v rezime Hybrid s dosiahnutou úsporou 72% oproti pôvodnej spotrebe.

V rámci každého bytového domu sa dá nájsť priestor, vhodný pre  inštaláciu OZE, pričom do budúcnosti je cieľ využitie voľných prebytkov
el.energie v rámci komunitnej energetiky.

Vzorová realizácia

Plug & Play hybridný solárny systém Victron 48V s inštalovaným výkonom 3,64kWp:
Systém dokáže kombinovať vyrobenú energiu zo slnka s energiou z distribučnej siete. Realizovaná zostava zabezpečuje kompletné napájanie spoločných priestorov bytového domu (osvetlenie, inštalované zariadenia domu, ovládanie dverí, kamerový systém) s výnimkou výťahov (pre napojenie výťahov potreba dobudovania výkonu do 10,8kWp v rámci 2.etapy). 
Alternatívny zdroj energie zároveň plní úlohu núdzového osvetlenia interiéru domu.
(pilotná realizácia sa nachádza v Bratislave, Lenardova 14)

Zdroj: ecoprodukt.sk

Dosiahnutá úspora

Napriek rastúcim cenám el.energie sa realizovanými opatreniami dosiahlo zníženie spotreby z verejnej siete a hlavne zníženie celkových nákladov domu.