Certifikát Som-Eko

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky realizuje projekt: Prezidentská zelená pečať, ktorého cieľom je motivovať úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy verejných budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

Našim cieľom je zabezpečiť certifikáciu Som-Eko pre bytové domy, ktoré svojimi aktivitami rovnako prispeli k dosiahnutiu udržateľnosti a uhlíkovej neutrality.

Systém hodnotenia

Kritériá hodnotenia zohľadňujú stav budovy, správanie danej komunity obyvateľov a realizované opatrenia v rámci bytových domov a ich okolia s ohľadom na udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Parametrami hodnotenia sú:

Stavebné opatrenia

zateplenie budovy, zateplenie rozvodov, inštalácia energeticky efektívnych okien, úsporný režim výťahov, úsporné osvetlenie, bezbariérovosť

Ekologické opatrenia

Obnoviteľné zdroje energie, zelené strechy, voduzádržné opatrenia

Život komunity

Separovanie a recyklácia odpadov, výsadba zelene, využívanie zdieľanej dopravy, aktivity komunity