www.som-eko.sk Fotovoltika

Zámer

Ak máte cieľ zlepšiť kvalitatívne podmienky objektu, predĺženie životnosti budovy, zlepšenie funkčného a estetického stavu a dosiahnutie zníženia nákladov za energie ?
Ste na správnom mieste...

Realizácia opatrení

Opatrenia za účelom optimalizácie nákladov za energie sa v pilotnom bytovom dome realizovali postupne, pričom financovanie prebiehalo kombinovane z vlastných zdrojov (fond prevádzky a údržby) a zvýhodnených úverových nástrojov.

Realizované opatrenia:
www.som-eko.sk

Úspora v rámci tepla

Realizovanými opatreniami sa dosiahla úspora až 60,9% nákladov
za energie na vykurovanie, oproti porovnateľnému objektu z pohľadu umiestnenia aj technického prevedenia budovy a 72% úspora oproti pôvodným nákladom za elektrinu.

Úspora v rámci elektriny

Napriek rastúcim cenám el.energie sa realizovanými opatreniami dosiahlo zníženie spotreby z verejnej siete a hlavne zníženie celkových nákladov domu.

Úprava exteriéru a interiéru

Každá zmena by mala priniesť nie len zlepšenie technických parametrov budovy, ale má mať aj určitý estetický, prevádzkový a sociálny prínos pre svojich obyvateľov.
Mysleli sme na zdravotne handicapovaných obyvateľov, seniorov, ako aj rodiny s deťmi. Použitie materiálov a postupov pri rekonštrukcii bolo s aplikovaním princípov cirkulárnej ekonomiky s aspektom na udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu.
Či sa to podarilo, nechávame už na Vás...

Výsledok optimalizácie

Výsledkom realizovaných krokov, sa dosiahla výrazná úspora za energie na výrobu tepla a el.energie, zároveň došlo ku kvalitatívnemu zhodnoteniu objektu (zlepšenie tepelnoizolačných a zvukoizolačných vlastností). K estetickému zlepšeniu stavu objektu došlo ako v rámci exteriéru a jeho okolia, ale aj interiéru. Budova získala nový lepší energetický certifikát na úrovni A1 a vzrástla hodnota domu na realitnom trhu.