Modernizácia výťahov

Modernizácia pomôže odstrániť problémy spojené so starými, technicky opotrebovanými výťahmi alebo výťahovými časťami, ktoré vykazujú vysokú poruchovosť a nespoľahlivosť. Vykonané opravy zabezpečia výrazné zlepšenie bezpečnosti, technického stavu výťahu v súlade s platnými normami
a zároveň výrazne ušetriť na energií.

EKOLOGICKÝ
VÝŤAH:

 • Bezprevodové stroje s permanentnými magnetmi s vyššou účinnosťou (80%), riadené frekvenčnou reguláciou s veľmi nízkou spotrebou (oproti pôvodným strojom až o 40%)
 • Rozvádzač s frekvenčným meničom- so stand-by GREEN módom:
  - po určitých sekvenciách sa vypnú automaticky všetky spotrebiče ako je podsvietenie tlačidiel, displej v kabíne a displeje v staniciach.
  - počas jazdy sa odoberá iba toľko energie, koľko je zaťažená kabína.
 • LED osvetlenie kabíny výťahu:
  - extrémne nízka spotreba a dlhá životnosť. LED žiarovky s minimálnym príkonom, ktoré spotrebovávajú až o 80% menej energie + okamžitý štart osvetlenia.
 • Kabínový ovládač- komplet LED podsvietenie, stand-by mód.
 • Šachtové privolávače na poschodiach- LED podsvietenie, stand-by mód.
 • Zberné radenie výťahov SIMPLEX:
  - zväčšenie prepravnej kapacity a úspora elektrickej energie,
  - inteligentné ovládanie: príchod najbližšieho výťahu.

1. Výmena elektrovýzbroje

Kompletná výmena riadiacej a ovládacej časti výťahu. Montáž nového moderného rozvádzača s frekvenčným meničom zaistí zvýšenie spoľahlivosti, plynulý chod výťahu a úsporu elektrickej energie. Výmena ovládačov vo všetkých staniciach a výmena ovládača v kabíne. Výmena elektroinštalácie výťahu v strojovni aj vo výťahovej šachte.

Pôvodný rozvádzač
Nový rozvádzač

2. Výmena stroja a nosných lán

Montáž nového výťahového stroja s optimalizovaným výkonom vrátane novej trakčnej kladky. Umiestnenie stroja na nový oceľový podstavec s pružným uložením na elimináciu hlučnosti a vibrácií. Kompletná výmena nosných lán výťahu.

Pôvodný stroj
Nový stroj

3. Výmena kabíny

Modernizácia alebo úplná výmena rámu kabíny. Výmena bezpečnostných komponentov, čeľustí a zachytávačov kabíny. Montáž novej kabíny s dizajnom na mieru pre zvýšenie komfortu prepravy a estetickej hodnoty domu. Montáž nových kabínových dverí pre zvýšenie bezpečnosti.

Pôvodný kabínový ovládač
Nový kabínový ovládač

Modernizácia prináša zmenu aj esteticky

Výťah samozrejme prešiel nielen technickou zmenou, ale rovnako aj estetickou zmenou. 
Úloha: Nájdite na obrázku nižšie 3 rozdiely...